Bài 3B: Xuất biểu đồ siêu cao

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0
1. Xuất biểu đồ siêu cao:
Để xuất biểu đồ siêu cao, cần thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Nhấn chọn tuyến đường cần xuất biểu đồ siêu cao, trên thanh Ribbon>thẻ Alignment>bảng Modify>Superelevation>nhấn chọn mục Create Superelevation View
Alignment50
B­ước 2: Hộp thoại Create Supereleration View hiện ra
Alignment51
Bước 3: Trên thanh Command line, Civil 3D yêu cầu chỉ ra điểm chèn biểu đồ siêu cao trên bản vẽ:
Select superelevation view origin:
Alignment52
2. Sửa siêu cao bằng biểu đồ siêu cao:
Dùng chuột nhấn chọn biểu đồ siêu cao. Tiếp theo, co kéo các vị trí như mô tả trong hình dưới đây để điểu chỉnh độ dốc tại các vị trí đoạn chuyển tiếp cũng như độ dốc siêu cao và chiều dài các đoạn.sieucao

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.