Bài 3C: Các phương pháp sửa siêu cao

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

1. Phương pháp 1: Sửa siêu cao bằng cửa sổ Panorama

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:

+ Cách 1: Nhấn chọn tuyến muốn sửa siêu cao, nhấn chuột phải chọn Edit Superelevation…
sieucao1

+ Cách 2: Nhấn chọn tuyến muốn sửa siêu cao. Trên thanh Ribbon>thẻ Alignment>bảng Modify>Superelevation>nhấn chọn mục Calculate/Edit Superelevation

sieucao2
+ Cách 3: Trên thanh Toolspace>thẻ Prospector>nhấn dấu + mục Alignment để mở rộng các mục rồi nhấn chuột phải vào tuyến muốn sửa siêu cao chọn Edit Superelevation…
sieucao3
+ Cách 4: Gõ lệnh CalcEditSuperelevation trên thanh Command Line rồi chọn tuyến cần sửa siêu cao.
Bước 2: Trên cửa sổ Superelevation Curve Manager, nhấn chọn mục Tabular editor
 
sieucao4
Bước 3: Cửa sổ Panorama hiện ra, có thể sửa đổi trực tiếp các thông số như độ dốc, chiều dài đoạn nối siêu cao tại các đường cong
 
sieucao5
2. Phương pháp 2: Sửa siêu cao bằng Superelevation View:
 
Dùng chuột nhấn chọn biểu đồ siêu cao. Tiếp theo, co kéo các vị trí như mô tả trong hình dưới đây để điểu chỉnh độ dốc tại các vị trí đoạn chuyển tiếp cũng như độ dốc siêu cao và chiều dài các đoạn.sieucao (1)

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.