Bài 4A: Mở rộng tuyến đường

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

1. Mở rộng tuyến đường tạo điểm đỗ xe:

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới

+ Cách 1: Nhấn chọn tuyến đường cần tạo mở rộng, nhấn chuột phải chọn Add Widening…

widening1

+ Cách 2: Trên thanh Toolspace, nhấn vào dấu + để mở rộng mục Alignments. Nhấn chuột phải vào tuyến đường cần tạo mở rộng chọn Add Widening…

widening2

+ Cách 3: Nhấn chọn tuyến ốp trái, phải. Trên thanh Ribbon>thẻ Offset Alignment>bảng Modify>Add Widening

alignment_widening2

Cách 4: Gõ lệnh AddWidening trên thanh Command Line rồi chọn tuyến đường theo yêu cầu của Civil 3D:

Select an alignment:

Bước 2: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhập vào các thông số:

Lý trình điểm bắt đầu tạo mở rộng:

Select start station:

Lý trình kết thúc tạo mở rộng
Select end station:

Nhập khoảng ốp mở rộng
Enter widening offset: <8.000m>:

morong

2. Mở rộng tuyến đường tại đường cong:

Phương pháp 1: Mở rộng đường cong dựa vào các tuyến ốp trái, phải

Bước 1: Chọn một trong những cách sau:

+ Cách 1: Nhấn chọn tuyến đường ốp trái, phải rồi chọn Add Automatic Widening…để tạo độ mở rộng tại đường cong.

widening4

+ Cách 2: Nhấn chọn tuyến đường ốp trái, phải. Trên thanh Ribbon>thẻ Offset Alignment>bảng Modify>Add Automatic Widening

alignment_widening1

+ Cách 3: Gõ lệnh AddAutomaticWidening trên thanh Commmand Line rồi chọn tuyến đường theo yêu cầu của Civil 3D

Select an alignment:

+ Cách 4: Nhấn chọn tuyến đường ốp trái, phải rồi chọn Edit Offset Parameters…

Trên hộp thoại Offset Alignment Parameters, nhấn chọn mục Add Automatic Widening để tạo độ mở rộng tại đường cong

widening3 (1)

Bước 2: Trên hộp thoại Add Automatic Widening, chú ý các nội dung:

– Phạm vi mở rộng:

+ Along entire alignment: Áp mở rộng đường cong trên toàn tuyến

+ At curves without widening: Tại các đường cong chưa mở rộng

+ At selected curves: tại các đường cong được chọn

– Phương pháp mở rộng: Có hai phương pháp

+ Phương pháp 1: Mở rộng đường cong sử dụng tiêu chuẩn thiết kế (Specify widening using criteria)

+ Widening Method: Phương pháp mở rộng

+ Widening to Apply on: Mở rộng phía: bụng đường cong (Inside Only), lưng đường cong (Outside Only), cả lưng và bụng đường cong (Both Sides)

+ Minimum Radius Table: Bảng bán kính cong nằm tối thiểu

+ Number of Lanes – Left: Số làn xe trái

+ Number of Lanes – Right: Số làn xe phải

+ Wheelbase Length: Chiều dài xe tiêu chuẩn tính cả mui xe.

Công thức dưới đây tính độ mở rộng cho cả mặt đường:

Độ mở rộng = Độ mở rộng cho một làn x số làn xe

Trong đó: Số làn xe = Số làn xe trái (Number of Lanes – Left) + Số làn xe phải (Number of Lanes – Right)

+ Phương pháp 2: Mở rộng đường cong bằng cách nhập giá trị thủ công (Specify widening manually)

+ Increase in with: Giá trị mở rộng

+ Transition length: Chiều dài đoạn chuyển tiếp mở rộng

widening5 (1)

morongduongcong7

Bước 3:

Sử dụng một các Subassembly mặt đường sau có hỗ trợ mở rộng mặt đường như các Subassembly mục Lanes trong khung chữ nhật trong hình dưới:

morongduongcong1

Tiếp theo, sau khi tạo bình đồ, cần khai báo các đường cong ốp trái, phải là đường giới hạn mặt đường

morongduongcong2

morongduongcong3

Phương pháp 2: Mở rộng đường cong dựa vào công thức mở rộng 

Đặc điểm chính:

+ Mở rộng được thực hiện ra cả lưng và bụng đường cong, không có lựa chọn mở rộng ra chỉ lưng hay bụng đường cong.

+ Độ mở rộng được tính theo công thức có sẵn.

+ Chỉ áp dụng với các cắt ngang điển hình có Subassembly LaneOutsideSuperWithWidening

+ Không cần khai báo đường giới hạn đường ốp trái, phải cho mặt đường

Bước 1: Thêm Subassembly mặt đường LaneOutsideSuperWithWidening ở mục Lanes trên thanh Tool Palettes

morongduongcong4

Bước 2: Điền các thông số cần thiết cho Subassembly trong đó chú ý thông số:

+ Weelbase Length: Chiều dài xe tiêu chuẩn tính cả phần mui xe

+ Number of Travel Lanes: Số làn xe

morongduongcong5

Nếu vị trí hiện tại nằm trong vùng siêu cao, thì giá trị bề rộng làn được tính như sau:

Width = Default Width + Pavement Widening

Bề rộng = Bề rộng thông thường + Độ mở rộng mặt đường (PW)

9

n  :Số làn

R  :bán kính đường cong

L : khoảng cách giữa trục sau của xe tới mui xe hay thông số Wheelbase Length ở trên

Đây là công thức tính theo sơ đồ ô tô chuyển động trong đường cong. Trong các giáo trình thiết kế đường thì công thức trên có một chút hiệu chỉnh là làm tròn một vài số hạng và bổ sung thêm hệ số lắc ngang của xe, còn công thức ở đây không làm tròn nên kết quả của 2 công thức đề có thể chấp nhận được là như nhau. Công thức trên có thể được hiệu chỉnh.

Chi tiết cách sử dụng, tham khảo thêm bài viết về Subassembly LaneOutsideSuperWithWidening

3. Sửa đổi mở rộng tuyến đường:

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây

+ Cách 1: Nhấn chọn tuyến đường ốp trái, phải cần sửa đổi mở rộng. Nhấn chuột phải chọn Edit Offset Parameters…

widening4 (1)

+ Cách 2:  Nhấn chọn tuyến đường ốp trái, phải cần sửa đổi mở rộng. Trên thanh Ribbon>thẻ Offset Alignment>bảng Modify>Offset Parameters

alignment_widening3

+ Cách 3: Trên thanh Toolspace>thẻ Propector>nhấn dấu + để mở rộng mục Aligment rồi nhấn chuột phải vào tuyến ốp trái, phải và chọn Edit Offset Parameters…

alignment_widening4

+ Cách 4: Gõ lệnh EditOffsetAlignParameters trên thanh Command Line rồi chọn tuyến đường theo yêu cầu của Civil 3D:

Bước 2: Hộp thoại Offset Alignment Parameters. Tiến hành sửa đổi các thông số thiết lập cho phần mở rộng.

+ Với phần mở rộng tại điểm đỗ xe:

alignment_widening5

+ Với phần mở rộng trong đường cong nằm:

morongduongcong6

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.