Bài 5A: Kiểu hiển thị tuyến đường

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách sau để mở hộp thoại Alignment Style

  • Cách 1: Nhấn chọn tuyến đường cần sửa kiểu hiển thị và nhấn chuột phải chọn Edit Alignment Style…

alignment_style2

  • Cách 2: Nhấn chọn tuyến đường cần sửa kiểu hiển thị. Trên thanh Ribbon>thẻ Alignment>bảng Modify>Alignment Properties>Edit Alignment Style

alignment_style1

  • Cách 3: Gõ lệnh EditAlignmentStyle trên thanh Command Line

Bước 2: Hộp thoại Alignment Style:

+ Thẻ Information:

alignment_style3

+ Thẻ Markers:

alignment_style4

+ Thẻ Display:

alignment_style5

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.