Bài 6A: Thay đổi tên viết tắt nhãn ghi tuyến đường

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0
Để thay đổi tên viết tắt nhãn ghi tuyến đường cho phù hợp bản vẽ kiểu Việt Nam, cần thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Trên thanh Toolspace chuyển sang thẻ Setting rồi nhấn chuột phải vào vị trí tên bản vẽ và chọn Edit Drawing Settings…
 Alignment38    Alignment36
Bước 2: Trên hộp thoại Drawing Settings, chuyển sang thẻ Abbreviations rồi thay đổi tên viết tắt của nhãn ghi tuyến đường bằng các tên như trong hình vẽ dưới cho phù hợp với kiểu bản vẽ Việt Nam.
Alignment37
Chú ý: Bản vẽ mẫu Việt Nam trong bộ Việt Nam Kits đã thay đổi sẵn tên viết tắt nhãn cho đường tim tuyến theo mẫu bản vẽ Việt Nam.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.