Bài 6B: Gắn nhãn cho tuyến đường

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:
+ Cách 1: Vào menu Alignments>Add Alignment Labels>Add Alignment Labels…
Alignment-label2
Alignment-label4
+ Cách 2: Nhấn chọn tuyến đường cần gắn nhãn và nhấn chuột phải chọn Edit Alignment Labels…
Alignment-label1
+ Cách 3: Gõ lệnh AddAlignLabels trên thanh Command Line
Bước 2: Hộp thoại Alignment Labels. Thực hiện lần lượt theo các bước 1,2,3 để thêm nhãn ghi cho đường tim tuyến.
   Để gắn nhãn cho đường tim tuyến theo mẫu bản vẽ Việt Nam,cần chọn mẫu “Nhãn tuyến VN (Civil3dvn.com) trong mục Alignment label setkhi tạo tuyến mới     alignment_label_vn

 

Alignment-label3

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.