Bài 1A: Cách tạo trắc dọc đường đen

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Để tạo trắc dọc đường đen trong Civil 3D thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Chọn một trong những cách sau:

+ Cách 1: Vào menu Profiles>Create Profile from Surface…như hình dưới:

profile1

+ Cách 2: Nhấn chọn bề mặt tự nhiên muốn tạo trắc dọc rồi trên thanh Ribbon, thẻ Tin Surface>bảng Launch Pad>Create Profile

profile2

+ Cách 3: Nhấn chọn tuyến đường muốn tạo trắc dọc rồi trên thanh Ribbon, thẻ Alignment>bảng Launch Pad>Surface Profile

profile3

+ Cách 4: Gõ lệnh CreateProfileFromSurface trên thanh Command Line

Bước 2: Hộp thoại Create Profile from Surface hiện ra:

Đầu tiên chọn tuyến đường cần tạo trắc dọc đường đen bằng cách chọn từ danh sách hoặc nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn trực tiếp trên bản vẽ (Chú ý nếu làm theo cách 3 ở trên thì không phải làm bước này)

Tiếp theo nhấn chọn bề mặt tự nhiên cần tạo trắc dọc rồi nhấn Add như mô tả

Có thể tạo trắc dọc cho toàn bộ tuyến đường hoặc với một phạm vi tuyến đường nhất định bằng cách nhấn vào profile5 trong mục Station range để chọn lý trình bắt đầu (Start) và lý trình kết thúc (End).

Sau đó, nhấn vào Draw in Profile View như bước 4 để tiến hành các bước xuất trắc dọc hoặc nhấn Ok để kết thúc.

profille4

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.