Thanh Ribbon

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

1. Giới thiệu thanh Ribbon

Thanh Ribbon là thanh công cụ chính giúp truy cập tới các lệnh thực thi

Cấu tạo: Thanh Ribbon chia thành nhiều thẻ khác nhau như hình dưới:

+ Thẻ Home:

+ Thẻ Viewpoint

+ Thẻ Review

+ Thẻ Animation

+ Thẻ View

+ Thẻ Output

+ Thẻ Render

+ Thẻ Sectioning Tools

Navis_84

+ Ngoài ra khi nhấn chọn một đối tượng sẽ có thêm thẻ Item Tool chứa các lệnh cho đối tượng được chọn như hình dưới:

Navis_93

Với mỗi thẻ, thanh Ribbon bao gồm nhiều bảng khác nhau giúp phân nhóm các công cụ cùng chức năng. Như hình minh họa dưới thì thẻ Home bao gồm 6 bảng khác nhau.

Navis_85

Mỗi bảng bao gồm nhiều công cụ khác nhau

Navis_86

2. Cách ẩn/hiện thanh Ribbon:

3. Cách thêm/bớt, thay đổi vị trí nội dung thanh công cụ Ribbon:

Navis_89

+ Thêm/bớt các thẻ

Navis_87

+ Thêm bớt các bảng

Navis_88

Ngoài ra cũng có thể nhấn chuột phải tại vị trí bất kỳ trong các bảng cũng có thể điều khiển hiển thị/ẩn các thẻ, bảng

Thay đổi vị trí thẻ, bảng:

Nhấn chuột vào thẻ, bảng rồi kéo đến vị trí mới. Thẻ, bảng sẽ được dịch chuyển theo yêu cầu.

4. Thu nhỏ/hiên thị thanh công cụ Ribbon:

Navis_90

Khi đó thanh Ribbon sẽ hiển thị hoặc tối đa các công cụ hoặc dần thu nhỏ về trường hợp nhỏ nhất

Navis_92

Navis_91

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.