Thiết lập về đơn vị

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Để thiết lập về đơn vị cho mô hình trong Naviswork, cần thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Nhấn lần lượt vào mục 1 và mục 2 (Options) như hình dưới đây

Navis_100

+ Bước 2:  Trên thanh công cụ Options Editor, nhấn chọn mục Display Units của mục Interface rồi chọn đơn vị:

– Linear Units: đơn vị đo độ dài

– Angular Units: đơn vị đo góc

– Decimal Places: số thập phân sau dấu ,

Navis_101

Như vậy với hai bước như trên, các bạn đã thiết lập được đơn vị cho mô hình trên Naviswork.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.