Thiết lập thời gian tự động lưu cho mô hình

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Trong Naviswork, để thiết lập thời gian tự động lưu cho mô hình, cần thực hiện theo các bước dưới đây:

+ Bước 1: Nhấn lần lượt theo mục 1, 2 như hình dưới đây để truy cập hộp thoại Option Editor

Navis_1093

+ Bước 2: Trên hộp thoại Options Editor, mục General: nhấn chọn mục Auto-Save:

Navis_1094

Sau đó, thiết lập khoảng thời gian tự động lưu dữ liệu mô hình bằng cách nhập so phút vào ô Time between saves(minutes):

Navis_1095

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.