Cách thiết lập hiển thị số lượng danh sách các File được mở gần nhất

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Cách hiệu chỉnh số lượng danh sách các File được mở gần nhất

Trong Navisworks, mặc định của chương trình hiểnthị danh sách các file được mở gần nhất là 4 file như hình minh họa dưới:

Navis_1127

Tuy nhiên, có thể hiển thị các file nhiều hơn bằng cách sau:

+ Bước 1: nhấn chọn mục Options trên Application menu

Navis_1128

+ Bước 2: Trong hộp thoại Options Editor hiện ra, chọn General/Enviroment và nhập số lượng file cần hiển thị trong mục Maximum Recently Used Files:

Navis_1129

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.