Tạo mới tệp dữ liệu cho mô hình trong Navisowork Manager

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Để tạo mới tệp dữ liệu cho mô hình trong Naviswork Manager, có hai cách như sau:

+ Cách 1: Nhấn biểu tượng góc trên cùng, bên trái rồi chọn mục New

Navis_7

+ Cách 2: Trên thanh dữ liệu nhấn chọn biểu tượng như hình dưới đây.

Navis_8

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.