Cách lưu mô hình trong Naviswork Manager

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Cách lưu mô hình trong Naviswork Manager

1. Cách lưu mô hình:

Cách 1:

Navis_15

Cách 2:

Navis_16

2. Cách lưu mô hình với một tên khác:

Navis_17

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.