Xuât báo cáo về phân tích đụng chạm

Ngô Quốc Việt February 15, 2015 0

Xuât báo cáo về phân tích đụng chạm

Sau khi thực hiện phân tích đụng chạm tiến hành xuất kết quả phân tích như sau:

Bước 1:

Navis_52

Bước 2: Chọn vị trí và nhâp tên tệp báo cáo

Navis_53

Naviswork tiến hành xuất báo cáo:

Navis_54

Navis_55

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.