Bài 2: Thêm các Subassembly cho cắt ngang điển hình

Ngô Quốc Việt February 27, 2015 0
1. Cấu tạo Subassembly:
Subassembly được tạo thành từ các điểm (Point), liên kết (Link) và Shape như hình minh họa dưới:
link_point_shape
2. Cách thêm các Subassembly cho cắt ngang điển hình:
Để thêm các Subassembly vào Assembly vừa tạo, cần thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Mở thanh công cụ Tool palettes.
Chọn một trong những cách dưới đây:
+ Cách 1: Vào menu Corridor>Subassembly Tool Palettes như hình dưới
toolpalettes1
+ Cách 2: Vào menu General>Tool Palettes Window
toolpalettes2
+ Cách 3: Trên thanh Ribbon, nhấn biểu tượng Tool Palettes như hình dưới:
toolpalettes3
+ Cách 4: Nhấn Ctrl+F3 hoặc gõ lệnh toolpalettes trên thanh Command Line
Bước 2: Chọn và nhập thông số cho Subassembly
Thanh công cụ Tool Palettes hiện ra. Các Subassembly được sắp xếp theo các thẻ với các chủ đề khác nhau như Basic, Lane, Shoulder,…
Để mở các thẻ  trên thanh Tool Palettes, có hai cách sau:
+ Cách 1: Nhấn trực tiếp vào thẻ như mũi tên để mở danh sách các Subassembly trong thẻ đó
+ Cách 2: Nhấn chuột trái vào vị trí như mũi tên hình dưới rồi chọn thẻ từ danh sách hiện ra.
Để chọn và thêm Subassembly vào cắt ngang điển hình, nhấn chọn vào biểu tượng của Subassembly đó trên thanh Tool Palettes.
Tiếp theo nhập các thông số của Subassembly trong mục Advanced của thẻ Design trên hộp thoại Properties>thẻ Design.
          toolpalettes4 toolpalettes5
Bước 3: Chèn Subassembly vào cắt ngang điển hình
Để chèn subassembly vào cắt ngang điển hình, cần chỉ ra điểm chèn bằng cách nhấn chọn điểm trực tiếp trên bản vẽ:
Select marker point within assembly or [Insert/Replace/Detached]:
Hoặc
+ Gõ I (Insert) để chọn chế độ chèn thêm vào trước hoặc sau Subassembly có sẵn
+ Gõ R (Replace) để chọn chế độ thay thế Subassembly hiện có
+ Hoặc gõ D (Detached) để chọn chế độ chèn vào tại điểm chèn bất kỳ
Sau khi thêm các Subassembly, có thể tiến hành sao chép (copy), di chuyển (move), tạo đối xứng (mirror) với các subassembly bằng một trong hai cách sau:
subassembly1
+ Cách 1: Nhấn chọn Subassembly rồi nhấn chuột phải và chọn Copy to hoặc Move to hoặc Mirror
subassembly2
+ Cách 2: Nhấn chọn Subassembly. Trên thanh Ribbon>thẻ Assembly>bảng Midify Subassembly>chọn Copy hoặc Move hoặc Mirror
subassembly3

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.