Bài 5: Thêm Subassembly từ Subassembly Catalog..

Ngô Quốc Việt February 27, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:

+ Cách 1: Vào menu Corridors>Subassembly Catalog…

subassembly_catolog1

Hoặc vào menu General>Content Brower…

subassembly_catalog8

+ Cách 2: Nhấn chọn cắt ngang điên hình (Assembly) cần thêm Subassembly. Trên thanh Ribbon>thẻ Assembly>bảng Launch Pad>Catalog

subassembly_catolog7

+ Cách 3: Gõ lệnh contentbrowser trên thanh Command Line

Bước 2: Thư viện danh mục Subassembly xuất hiện. Nhấn chọn danh mục cần.

subassembly_catolog2

Tiếp tục chọn chủ đề chứa Subassembly cần thêm, có hai cách mở như hình dưới. Chú ý: Các danh mục chứa Subassembly thì sẽ có gạch chân ở dưới.

subassembly_catolog3

Sau khi đã tìm thấy Subassembly cần thêm thì di chuyển chuột vào vị trí có hình  subassembly_catolog6 thì chuột chuyển thành hình cây bút rồi nhấn trái chuột kéo sang bản vẽ. Tiếp theo tiến hành thêm Subassembly như bình thường .

subassembly_catolog4

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.