Bài 6: Import Subassembly từ ngoài vào Civil 3D

Ngô Quốc Việt February 27, 2015 0
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:
  • Cách 1: Vào menu Corridors>Utilities>Import Subassemblies…
assembly5
  • Cách 2: Mở thanh Tool Palettes rồi nhấn chuột phải và chọn mục Import Subassemblies…như hình dưới
assembly6
  • Cách 3: Gõ lệnh ImportTools trên thanh Command Line
B­ước 2: Hộp thoại Import Subassemblies
assembly7

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.