Bài 7: Thêm/xóa Offset Assembly cho cắt ngang điển hình

Ngô Quốc Việt February 27, 2015 0

1. Giới thiệu Assembly Offset:

Chức năng Assembly Offset rất phù hợp với các dự án có cắt ngang điển hình phức tạp trong đó, cắt ngang điển hình của phần Assembly Offset được phép áp cho một đường tim tuyến độc lập với cắt ngang điển hình chính.

2. Cách thêm Assembly Offset:

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây

+ Cách 1: Vào menu Corridors>Add Assembly Offset

assembly_offset1

Với trường hợp trên bản vẽ có nhiều hơn hoặc bằng 2 cắt ngang điển hình thì trên thanh Command Line, Civil 3D sẽ yêu cầu chọn cắt ngang điển hình cần thêm Assembly Offset hoặc nhấn Enter để chọn từ danh sách

Select an assembly <or press enter key to select from list>:

+ Cách 2: Nhấn chọn cắt ngang điển hình cần thêm Assembly Offset. Trên thanh Ribbon>thẻ Assembly>nhấn chọn mục Add Offset như hình dưới.

assembly_offset2

+ Cách 3: Nhấn chọn cắt ngang điển hình cần thêm Assembly Offset rồi nhấn chuột phải chọn Add Offset…

assembly_offset4

+ Cách 4: Gõ lệnh AddAssemblyOffset trên thanh Command Line

Tương tự như cách 1, với trường hợp trên bản vẽ có nhiều hơn hoặc bằng 2 cắt ngang điển hình thì trên thanh Command Line, Civil 3D sẽ yêu cầu chọn cắt ngang điển hình cần thêm Assembly Offset hoặc nhấn Enter để chọn từ danh sách

Select an assembly <or press enter key to select from list>:

Bước 2: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn một điểm chèn Assembly Offset.

Specify offset location:

Chú ý: Civil 3D không giới hạn số lượng Assembly Offset có thể thêm cho mỗi cắt ngang điển hình.

Kết quả, Civil 3D sẽ chèn thêm Assembly Offset như hình minh họa dưới:

assembly_offset3

3. Cách xóa Assembly Offset:

+ Cách 1: Nhấn chọn cắt ngang điển hình cần xóa Assembly Offset rồi nhấn chuột phải chọn Remove Offset…

assembly_offset5

+ Cách 2: Nhấn chọn cắt ngang điển hình cần xóa Assembly Offset. Trên thanh Ribbon>thẻ Assembly>bảng Modify Assembly>nhấn mục Remove Offset.

assembly_offset6

Với cả hai cách trên, trong trường hợp cắt ngang điển hình có nhiều hơn hoặc bằng 2 Assembly Offset, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn Assembly Offset cần xóa:

Select offset to remove: 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.