Bài 2: Cách sửa bình đồ

Ngô Quốc Việt March 2, 2015 0
Để sửa đổi bình đồ, chọn một trong những cách dưới đây:
Bước 1: 
  • Cách 1: Trên thanh Toolspace>thẻ Propectors chọn bình đồ muốn sửa, nhấn chuột phải chọn Properties…
binhdo2
  • Cách 2: Nhấn chọn bình đồ cần sửa, nhấn chuột phải chọn Corridor Properties…
binhdo3
  • Cách 3: Nhấn chọn bình đồ cần sửa, trên thanh Ribbon>thẻ Corridor>bảng Modify Corridor>Corridor Properties>Corridor Properties
binhdo4
Bước 2: Hộp thoại Corridor Properties hiện ra cho phép sửa đổi lại các thuộc tính của bình đồ.
binhdo5
Công cụ để sửa đổi bình đồ trên thanh Ribbon>thẻ Corridor:
binhdo6
1. Thêm mới đoạn tuyến bình đồ:
B­ước 1: Chọn một trong những cách dưới
Cách 1: Nhấn chuột phải vào tuyến bình đồ chọn Add Region…
corridor_addregion1
 
Cách 2: Nhấn chọn một đoạn tuyến bình đồ rồi nhấn chuột phải chọn:
+ Insert Region – Before…Chèn thêm vào trước
+ Insert Region – After…Chèn thêm vào sau
Với tính năng chèn trước hoặc sau một đoạn bình đồ, Civil 3D sẽ tự động thêm vào trùng với lý trình điểm cuối đoạn trước hoặc lý trình điểm đầu đoạn trước.
corridor_addregion2
Bước 2: Hộp thoại Create Corridor Region
Nhập tên trong mục Region name
Chọn mặt cắt điển hình áp cho đoạn bình đồ trong mục Assembly hoặc nhấn vào để chọn trực tiếp trên bản vẽ.
corridor_addregion3
2. Thêm mới tuyến bình đồ:
Bước 1: Nhấn chọn mục Add Baseline để thêm tuyến bình đồ mới
corridor_baseline1
 
Bước 2: Trên hộp thoại Create Corridor Baseline, nhập tên và chọn tuyến cho bình đồ
corridor_baseline2
 
B­ước 3: Nhấn vào vị trí mũi tên như hình dưới để gán đường đỏ cho bình đồ
corridor_baseline3
 
corridor_baseline4
3. Chỉnh độ dày tạo bình đồ:
+ Để chỉnh độ dày cho toàn bộ bình đồ:
Bước 1: Trên hộp thoại Corridor Properties>thẻ Parameter>nhấn mục Set all Frequencies
corridor_frequencies1
 
Bước 2: Hộp thoại Frequency to Apply Assemblies
 
corridor_frequencies2
 
+ Để chỉnh độ dày cho một tuyến bình đồ hoặc đoạn tuyến bình đồ:
Nhấn mục 1 để chỉnh độ dày cho cả tuyến bình đồ
Nhấn mục 2 để chỉnh độ dày cục bộ cho từng đoạn tuyến bình đồ
 
corridor_frequencies3
 
T­ương tự như trên thì hộp thoại Frequency to Apply Assemblies
+ Along tangents: Dọc đường thẳng
+ Along curves: Dọc đường cong tròn
+ Along spirals: Dọc đường cong chuyển tiếp
+ Along profile curves: Dọc đường cong đứng
+ At hoziontal geometry points: Tùy chọn thêm tại các điểm cắm cong trên mặt bằng tuyến (NĐ, TĐ, TC, NC)
+ At superelevation critical points: Tùy cọn thêm tại các điểm siêu cao
+ At profile geometry points:
+ At Profile High/Low points:
+ At Offset Target Geomety points:
Ngoài ra còn có thêm các điểm tại lý trình bất kỳ bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu +
corridor_frequencies4
4. Chỉnh các thông số bề mặt, đường giới hạn tham chiếu:
+ Sửa thông số bề mặt tham chiếu cho toàn bộ bình đồ:
 
corridor_target1
 
corridor_surface4
 
+ Sửa thông số bề mặt tham chiếu cho một tuyến bình đồ hoặc đoạn tuyến bình đồ:
 
corridor_target2
 
+ Cách khai báo bề mặt tham chiếu:
 
+ Cách khai báo đường giới hạn tham chiếu:
corridor_target3
 
+ Cách khai báo về cao độ tham chiếu:
corridor_target4

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.