Bài 5: Tạo bề mặt bình đồ

Ngô Quốc Việt March 2, 2015 1
Giải thích bề mặt TOP và DATUM:
top_datum
1. Tạo mới bề mặt bình đồ: Thực hiện theo các bước ở dưới
corridor13
2. Tạo bề mặt TOP, DATUM:
Với bề mặt TOP, DATUM thực hiện như mục tạo mới bề mặt bình đồ nhưng trong bước 2 chọn Code lựa chọn Top và Datum:
Chọn Code Top và Datum:
binhdo1
3. Tạo đường bao:
Để tạo đường bao cho bề mặt bình đồ, chuyển sang thẻ Boundaries. Nhấn chuột phải bề mặt cần tạo đường bao. Civil 3D hỗ trợ 4 phương pháp tạo đường bao như hình dưới
corridor_surface1
+ Phương pháp 1: Corridor extents as outer boundary: Chế độ tạo đường bao tự động dựa vào đường bao ngoài cùng của bình đồ. Chế độ này khá phù hợp với nút giao.
+ Phương pháp 2: Add Automatically: Chế độ tự động thêm đường bao dựa theo các đường feature line. Chế độ này có ưu điểm là tạo được đường đường bao động nên khi thay đổi bình đồ thì đường bao cũng tự động cập nhật
corridor_surface2
+ Phương pháp 3: Add Interactively: Chế độ tạo đường bao kết hợp chế độ vạch tự động và vạch thủ công trên bình đồ.
Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn điểm đầu tiên trên một đường Feature line
To define the boundary, select the first point on a corridor feature line:
Trong trường hợp điểm chọn thuộc nhiều hơn hoặc bằng hai đường Feature line thì Civil 3D yêu cầu chọn một đường từ danh sách
corridor_feature_line
Tiếp theo, Civil 3D sẽ tự động vạch đường bao bám theo đường Feature line vừa chọn kết hợp với chọn thủ công điểm dừng. Bạn có thể chọn thủ công các điểm tiếp theo hoặc chọn một điểm trên đường Feature line khác để tiếp tục định nghĩa đường bao.
Select next point on this feature line or click on another feature line or [Undo]:
corridor_surface3
+ Phương pháp 4: Add From Polygon…: Chọn đường bao là đường đa giác, Polyline khép kín
Trên thanh Commmand Line, Civil 3D yêu cầu chọn đường bao
Select polygon:

One Comment »

  1. nguyenhuuan212 April 6, 2016 at 10:32 am -

    Anh cho hỏi, nhiều khi Boundaries tạo ra không bám theo tuyến đường hình zic zac, nó có xu hướng nối điểm khoảng cách ngắn nhất, ngay cả khi tạo 2 Feature line song song thì đường Bao vẫn méo mó góc cạnh. Vậy anh có cách nào xử lý để đường bao bám sát mép tuyến đường không anh?

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.