Bài 3: Xuất và in trắc ngang

Ngô Quốc Việt March 10, 2015 1

Để xuất và tạo trang in trắc ngang cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Xuất trắc ngang (Xem lại bài xuất trắc ngang)

Ta quay trở lại từng bước trong quá trình tạo trắc ngang như sau:

Chọn menu “Sections/Create Multiple section view”

Chú ý: Trong quá trình xuất trắc ngang  với mục “Section Placement”, cần nhấn chọn tùy chọn “Production” như hình vẽ rồi chọn file mẫu khổ in trắc ngang và chọn khổ in.

a10

Cách hiệu chỉnh chi tiết file mẫu xuất trang in trắc ngang sẽ đề cập trong phần sau.

Hoàn tất các mục còn lại và kết quả các trắc ngang sắp xếp trong các trang in như hình sau:

taotranginTN12

Để hiệu chỉnh cách sắp xếp các section trong trang in, ta chọn khung in bất kỳ rồi nhấn chuột phải chọn “Edit Group plot style…”

+ Thẻ Array:

taotranginTN9

Trong tab “Array” có các tùy chọn sau:

+ By rows: sắp xếp trắc ngang theo hàng

+ By columns: sắp xếp trắc ngang theo cột

Ngoài ra có thể căn chỉnh vị trí các trắc ngang bằng các tùy chọn

+ Start corner: Vị trí đặt trắc ngang đầu tiên

+ Align section viiesws about: Gióng các trắc ngang theo tâm (Centerline), bên trái (Left), bên phải (Right)

Và khoảng cách giữa các trắc ngang theo cột và hàng được nhập vào lần lượt trong phần “Space between adjacent section views”

+ Thẻ Plot Area:

taotranginTN10

+ Thẻ Display:

taotranginTN11

Bước 2: Tạo trang in trắc ngang

+ Đầu tiên, trên thanh Ribbon>thẻ Output>bảng Plan Production>nhấn chọn mục Create Section Sheets như hình dưới:

taotranginTN1

+ Tiếp theo, trên hộp thoại Create Section Sheeets, lần lượt chọn tuyến (mục 1), chọn nhóm cọc (mục 2), chọn nhóm trắc ngang (mục 3)

Nhập mẫu tên trong mục Layout name. Có thể nhập trực tiếp hoặc nhấn biểu tượng taotranginTN4  để mở hộp thoại nhập mẫu tên

taotranginTN5

Chọn Sheet set qua hai tùy chọn:

– New sheet set: Tạo Sheet set mới cho các trang in trắc ngang

– Add to existing sheet set: Thêm vào một sheet set có sẵn bằng cách nhấn vào biểu tượng taotranginTN3 rồi chỉ ra vị trí tập tin .dst của sheet set

taotranginTN2

Nhấn Create Sheets để tạo trang in. Khi đó, Civil 3D sẽ thông báo để hoàn tất quá trình tạo trang in trắc ngang cần lưu bản vẽ. Civil 3D sẽ tự động lưu bản vẽ và tạo trang in cho trắc ngang.

taotranginTN6

Danh sách các trang in hiển thị trong hộp thoại Sheet set Manager

taotranginTN7

Để mở trang in có thể nhấn đúp trang in trên Sheet Set Manager hoặc nhấn vào Layout trang in

taotranginTN8

One Comment »

  1. cdap October 20, 2016 at 2:41 pm -

    Bạn có thể cho mình hỏi chút. Trong civil 3D cho mình chọn tỉ lệ và cỡ chữ sẽ nhảy theo.
    Vậy nếu xuất trắc ngang trong 1 file thì cỡ chữ nhảy ko đẹp (vì bình đồ thường tỉ lệ 1/1000, trắc ngang tỉ lệ thường 1/200)

    P/s: Nếu tách ra 2 file thì hơi bất tiện,

    Thanks bạn

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.