Cách hiệu chỉnh góc hướng bắc trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt August 3, 2012 0

Trong bản vẽ mặt bằng (bình đồ) thường có mũi tên chỉ hướng của vị trí dự án. Khi xuất hồ sơ tạo các layout in bình đồ, phần mềm Civil 3D hỗ trợ chèn nhiều định dạng thêm mũi tên chỉ hướng vào bản vẽ.

Bài viết sau tập trung hướng dẫn cách hiệu chỉnh mũi tên chỉ hướng trong Civil 3D.

Bình thường hướng vị trí dự án trong Civil 3D được thể hiện ở góc trên bên phải màn hình

Bạn gõ cụm từ “GEOGRAPHICLOCATION” trong thanh Command. Hộp thoại hiện ra ba sự lựa chọn như  hình dưới

+ Import a . kml or .kmz file: nhập vào qua file .kml hoặc .kmz

+ Import the current location f rom Google Earth:  Nhập vào từ vị trí hiện tại trên Google Earth, để sử dụng chức năng này bạn phải cài đặt Google Earth

+ Enter the location values: Nhập giá trị về vị trí địa lý

Trong trường hợp cụ thể này bạn chọn “Enter the location values”

Hộp thoại tiếp theo hiện ra, bạn chú ý các mục sau:

 

Các mục Latitude & Longitude để nhập kinh độ và vĩ độ để xác định vị trí theo cực. Time Zone để xác định múi giờ.

Các mục Coordinates and Elevation dùng để nhập tọa độ cũng như cao độ theo hệ trục tọa WCS. Các bạn chú ý mục North Direction dùng để nhập góc hướng bắc xác định phương hướng của dự án. Bạn nhập giá trị đo được sau khi đã hoàn thành công tác khảo sát tại thực địa. Kết thúc bạn quan sát biểu tượng góc trên bên phải màn hình sẽ thấy hướng bắc đã được cập nhật theo góc bạn nhập.

Sau khi bạn đã nhâp vào các giá trị xác định vị trí và Phương hướng thì khi bạn gõ “GEOGRAPHICLOCATION” trong thanh Command thì Civil 3D sẽ có ba lựa chọn sau:

Trong đó:

+ Edit the geographic location: Hiệu chỉnh vị trí địa lý hiện hành

+ Define a new geographic location: Định nghĩa một vị trí địa lý mới

+ Remove the geographic location: Hủy bỏ các các vị trí địa lý đã định nghĩa

Chúc các bạn thành công

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.