Bài 1A: Tạo danh mục (Part List) các loại cống, hố ga thoát nước

Ngô Quốc Việt March 11, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây

+ Cách 1: Vào menu Pipes>Part List>Create…

partlist1
+ Cách 2: Gõ lệnh CreateNetworkPartsList trên thanh Command line
Bước 2: Hộp thoại Network Parts List
+ Thẻ Information: Nhập các thông tin tên cũng như mô tả cho Part List
 
partlist2
+ Thẻ Pipes: cho đường ống : Nhấn chuột phải vào mục New Parts List và chọn Add part family…
partlist3
Tiếp theo, nhấn chọn các loại đường ống cần thêm cho Part List. Sau khi chọn xong nhấn Ok để kết thúc.
partlist4
Sau khi tạo danh sách các loại đường ống cho Part List, nhấn chọn loại đường ống rồi nhấn chuột phải chọn Add part size…để thêm các loại đường ống kích thước đường kính khác nhau.
partlist5
Chọn kích thước cho đường ống:
+ Inner Pipe Diameter: đường kính trong đường ống
+ Wall Thichness: độ dầy ống cống (giá trị này tùy thuộc vào đường kính trong đường ống và không thể chọn)
+ Manning Coefficient: Hệ số Manning
partlist6
Lần lượt thêm các loại đường ống với các kích thước đường kính trong đường ống khác nhau
Chú ý:
Chú ý: Để hiển thị đường ống theo mẫu bản vẽ Việt Nam,cần chọn mẫu ” Cống VN (Civil3dvn.com)” trong mục Pipe Style  pipe_style_vn
partlist7
+ Thẻ Structure : hố ga. Tương tự như với đường ống, để thêm các loại hố ga vào Part List, nhấn chuột phải mục New Parts List và chọn Add part family…
partlist8
Tiếp theo, trong hộp thoại Part Catalog, nhấn chọn các loại hố ga cần thêm. Sau khi chọn xong, nhấn Ok để kết thúc.
partlist9
Sau khi đã thêm các loại hố ga vào Part List, nhấn chọn loại hố ga và nhấn chuột phải chọn Add part size…để thêm các loại hố ga có kích thước dài rộng cụ thể
partlist10
Chọn kích thước cho hố ga:
+ Wall Thichness: Chiều dày tường hố ga
+ Floor Thichness:
+ Inner Structure Length: Chiều dài bên trong hố ga
+ Inner Structure Width: Bề rộng bên trong hố ga
+ Frame Height: Độ dày nắp đậy hố ga
+ Frame Diameter: Đường kính nắp đậy hố ga
partlist11
Sau khi thêm đầy đủ các loại hố ga với kích thước khác nhau, Civil 3D hiển thị danh sách các loại hố ga trong Part List như hình dưới.
structure_style_vn1
Chú ý: Để hiển thị hố ga theo mẫu bản vẽ Việt Nam,cần chọn mẫu ” Hố ga VN (Civil3dvn.com)” trong mục Structure Style structure_style_vn

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.