Bài 1B: Tạo hệ thống cấp thoát nước bằng thanh công cụ

Ngô Quốc Việt March 11, 2015 0

1. Các bước cơ bản tạo hệ thống cấp thoát nước:

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:

+ Cách 1: Vào menu Pipes>Create Pipe Network by Layout
pipenetwork4
+ Cách 2: Trên thanh Ribbon>thẻ Home>bảng Create Design>Pipe Network>Pipe Network Creation Tools
pipenetwork9
+ Cách 3: Gõ CreateNetwork trên thanh Command Line
 
Bước 2: Hộp thoại Create Pipe Network
pipenetwork2
Chú ý: Để tạo kiểu gắn nhãn hố ga theo mẫu bản vẽ Việt Nam,chọn kiểu “Nhãn hố ga VN (Civil3dvn.com)” trong mục Structure label style pipe_label_VN
Chú ý: Để tạo kiểu gắn nhãn đường ống theo mẫu bản vẽ Việt Nam,chọn kiểu “Nhãn đường ống VN (Civil3dvn.com)” trong mục Pipe label style pipe_label_VN1
Bước 3: Trên thanh công cụ Network Layout Tools, tiến hành vạch tuyến cấp thoát nước.
pipenetwork3
Các bước cơ bản sử dụng thanh công cụ Network Layout Tools  để vạch hệ thống cấp thoát nước như sau:
+ Chọn loại hố ga:
pipe_network_layout_tool1
+ Chọn loại đường ống:
pipe_network_layout_tool2
+ Chọn chế độ vạch đường hệ thống cấp thoát nước trong đó:
  + Pipes and Structures: Vạch hệ thống cấp thoát nước có cả đường ống và hố ga
  + Pipes Only: Vạch hệ thống cấp thoát nước chỉ có đường ống
  + Structure Only: Vạch hệ thống cấp thoát nước chỉ có hố ga
pipe_network_layout_tool3
2. Giải thích thêm các công cụ trên thanh Network Layout Tools:
+ Nhấn mục pipe_network_layout_tool15 để mở hộp thoại Pipe Network Properties chứa toàn bộ các thiết lập cho hệ thống cấp thoát nước
+ Nhấn mục pipe_network_layout_tool16 để mở hộp thoại Select Surface chọn bề mặt tham chiếu cho hệ thống cấp thoát nước
pipe_network_layout_tool22
+ Nhấn mục pipe_network_layout_tool17 để mở hộp thoại Select Alignment chọn tuyến tham chiếu cho hệ thống cấp thoát nước
pipe_network_layout_tool23
+ Nhấn mục pipe_network_layout_tool18để mở hộp thoại Select Parts List chọn Parts List cho hệ thống cấp thoát nước
pipe_network_layout_tool24
+ Nhấn mục pipe_network_layout_tool19  để đổi chế độ về chiều dốc của đường ống
+ Nhấn mục pipe_network_layout_tool20 để xóa đường ống hoặc hố ga
Trên thanh Command line, Civil 3D yêu cầu chọn đường ống hoặc hố ga cần xóa:
Select structure or pipe:
+ Nhấn mục pipe_network_layout_tool21 để mở cửa sổ Panorama hiển thị danh sách các đường ống, hố ga và các thuộc tính. Có thể sửa đổi trực tiếp các thuộc tính này trên cửa sổ Panorama.
pipe_network_layout_tool25

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.