Di chuyển trong mô hình bằng chuột và bàn phím

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Cách di chuyển trong mô hình bằng chuột và bàn phím:

1. Di chuyển bằng chuột:

Dùng con lăn đẩy về phía trước để Zoom lớn vị trí cần xem:

Navis_1104

Kéo ngược lại phía sau để thu nhỏ mô hình lại:

Navis_1105

Nhấn giữ chuột giữa đồng thời nhấn giữ nút Shift trên bàn phím để xoay mô hình sang tría, phải, lên trên, xuống dưới:

Navis_1108

2. Di chuyển bằng bàn phím:

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.