Di chuyển trong mô hình bằng công cụ: Walk, Fly

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Di chuyển trong mô hình bằng công cụ: Walk, Fly

Walk: là chức năng di chuyển trong mô hình giống như ta đi bộ trên đó

Navis_1098

Fly: là chức năng di chuyển xung quanh hoặc trên bề mặt mô hình giống như ta đang bay

Navis_1099

Để thao tác với 2 công cụ này cần làm theo các bước dưới đây

+ Bước 1: mở công cụ Walk hoặc Fly với 3 cách khác nhau:

– Cách 1: Vào trên thanh Ribbon/thẻ Viewpoint/bảng Navigate và nhấn chọn Walk hoặc Fly:

Navis_1100

– Cách 2: Nhấn chuột phải tại vị trí bất kỳ trên màn hình giao diện Naviswork rồi chọn Viewpoint/Navigation mode chọn Walk hoặc Fly như hình dưới:

Navis_1101

– Cách 3: Dùng phím tắt, Ctrl+2 (Walk), Ctrl+9 (Fly).

+ Bước 2:

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.