Biên tập video giới thiệu mô hình với công cụ Animator

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Biên tập video giới thiệu mô hình với công cụ Animator

Để hiển thị công cụ Animator ta vào View/Windows và chọn Animator:

Navis_1084

Hoặc vào Home/Tools và chọn Animator:

Navis_1085

Hộp thoại Animator hiển thị:

Navis_1086

Các công cụ cần thiết để biên tập mô hình:

1 : Di chuyển đối tượng đến một vị trí khác

2 : Xoay đối tượng

3 : Scale đối tượng thành lớn hoặc nhỏ

4 : Đổi màu đối tượng

5 : Thể hiện tính trong suốt của đổi tượng

6 : Chụp ảnh giao diện hiện hành

8 : Chọn vùng cảnh hiển thị

9 : Điều khiển vị trí cần hiển thị theo thời gian

Để bắt đầu biên tập Video ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thêm một ngữ cảnh mới bằng cách nhấn chuột phải vào vùng biên tập và chọn Add Scene hoặc chọn Add Scene trên thanh công cụ:

Navis_1087

Đổi tên ngữ cảnh mới này bằng cách chọn Scene và nhấn phím F2:

Navis_1088

Bước 2: Thêm 1 đối tượng vào để biên tập ta chọn đối tượng trong giao diện sau đó chọn ngữ cảnh, nhấn chuôt phải chọn Add Animation Set và chọn from current selection:

Navis_1089

Hoặc ta chọn đối tượng thông qua hộp thoại Sets thì chọn From current selection/selection set.

Bước 3: Biên tập cho đối tượng bằng cách sử dụng các công cụ đã giới thiệu trên, chú ý cần chọn nội dung đối tượng trước:

Navis_1090

Bước 4: Chụp ảnh tại giao diện hiện hành và sử dụng chức năng định vị trí thời gian.

Sử dụng công cụ Capture Keyfram để chụp ảnh tại vị trí hiện hành sau đó ta tiếp tục sử dụng chức năng định thời gian bằng cách kéo đến một khoảng thời gian nào đó và tiếp tục chụp ảnh tại vị trí hiện hành này:

Navis_1091

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.