Thiết lập về ảnh nền

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Thiết lập về ảnh nền cho mô hình trong Naviswork

+ Bước 1: Có thể chọn một trong những cách dưới đây để bắt đầu thiết lập về ảnh nền

– Cách 1: Nhấn chuột phải tại điểm bất kỳ trên mô hình Naviswork rồi nhấn chọn mục Background…như hình dưới

Navis_18

+ Cách 2: Trên thanh Ribbon/thẻ View/trên bảng Scene View nhấn chọn mục Background như mục 2 hình dưới

Navis_19

+ Bước 2: Trong bước này, thiết lập các tùy chọn cho ảnh nền

+ Với chế độ Plain: Chọn mục Plain trong mục Mode rồi chọn màu trong mục Color. Với chế độ này màu nền chỉ là một màu duy nhất.

Navis_20

+ Với chế độ Graduated: Chọn mục Graduated trong mục Mode. Sau đó chọn màu cho phần trên  và dưới. Naviswork sẽ phối màu nền chuyển dần từ màu phần trên xuống dưới

Navis_21

+ Với chế độ Horizon: Chọn chế độ Horizon trong mục Mode. Đây là chế độ cho phép chọn màu cho nhiều thành phần tạo nền cho mô hình

Tiếp theo chọn màu cho các thành phần:

– Sky Color: Màu cho bầu trời

– Horizon Sky Color: Màu cho đường chân trời

– Horizon Ground Color: màu cho

– Ground Color: Màu cho mặt đất

Navis_22

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.