Thiết lập về bầu trời: thời gian, mặt trời, mây,…

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Thiết lập về bầu trời: thời gian, mặt trời, mây,…cho mô hình trong Naviswork

+ Bước 1: Trên thanh Ribbon/thẻ Render/nhấn chọn mục Autodesk Rendering như mục 2 hình dưới

Navis_23

+ Bước 2: Trên hộp thoại Autodesk Rendering hiện ra, nhấn mục Sun rồi chuyển sang thẻ Environments như hình dưới. Tiếp theo nhập các thiết lập cho mặt trời, bầu trời như hình

Navis_24

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.