Hiển thị bảng vật liệu

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Hiển thị bảng vật liệu trong Naviswork

Để hiển thị bảng vật liệu trong Navisworks cần thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: Có thể chọn một trong hai cách dưới đây

– Cách 1: Trên thanh Ribbon/thẻ Home/bảng Tools/nhấn chọn mục Autodesk Rendering hoặc Presenter:

Navis_1130

– Cách 2: Trên thanh Ribbon/thẻ Render/bảng System/nhấn chọn mục Autodesk Rendering như mục 2 hình dưới:

Navis_23 (1)

+ Bước 2: Hộp thoại Autodesk Rendering hiện ra, nhấn chọn thẻ Materials để chọn vật liệu cho đối tượng trên mô hình. Các loại vật liệu khác nhau được phân loại theo các danh mục vật liệu riêng.

Navis_1131

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.