Cách đo khoảng cách giữa hai hay nhiều điểm

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 2

Cách đo khoảng cách giữa hai hay nhiều điểm trên mô hình trong Naviswork

1. Cách đo khoảng cách giữa hai điểm: 

+ Bước 1: Trên thanh Ribbon/thẻ Review/nhấn chọn mục Measure/Point to Point như hình dưới đây

Navis_25

+ Bước 2: Trên mô hình nhấn chọn hai điểm để đo khoảng cách. Naviswork sẽ hiển thị giá trị khoảng cách trên mô hình.

Navis_26

2. Cách đo khoảng cách từ một điêm tới nhiều điểm:

Bước 1:

Navis_27

Bước 2:

Navis_28

3. Cách đo khoảng cách cộng dồn giữa nhiều điểm:

3.1. Đo khoảng cách theo các đoạn thẳng liên tục:

B­ước 1: Trên thanh Ribbon>thẻ Review nhấn chọn mục Measure>Point Line

naviswork_1

Bước 2: Trên không gian làm việc, nhấn chọn  các điểm liên tiếp để đo khoảng cách liên tục, Naviswork sẽ hiển thị tổng khoảng cách khi thêm các điểm đo mới.

naviswork_2

3.2. Đo khoảng cách theo các đoạn thẳng riêng rẽ:

Bước 1: Trên thanh Ribbon>thẻ Review nhấn chọn mục Measure>Accumulate

naviswork_3

Bước 2: Trên không gian làm việc nhấn chọn lần lượt hai điểm đo riêng rẽ để đo khoảng cách. Naviswork sẽ hiển thị tổng chiều dài các đoạn này mỗi khi có thêm các điểm đo mới.

naviswork_4

2 Comments »

  1. DuongTony November 23, 2015 at 2:10 pm -

    “Cách đo khoảng cách cộng dồn giữa nhiều điểm ”
    của Bác ,không thấy bước tiếp theo ?
    Cảm ơn bác trước .

  2. Ngô Quốc Việt December 7, 2015 at 10:30 am -

    Đã bổ sung phần đo khoảng cách rồi nhé bạn DuongTony.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.