Cách đo góc giữa ba điểm trên mô hình

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Cách đo góc giữa ba điểm trên mô hình trong phần mềm Naviswork

+ Bước 1: Trên thanh Ribbon/thẻ Review/nhấn chọn mục Measure/mục Angle như hình dưới

Navis_31

+ Bước 2: Trên mô hình nhấn chọn lần lượt ba điểm như hình dưới. Naviswork sẽ hiển thị kết quả đo góc giữa ba điểm trực tiếp trê mô hình

Navis_32

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.