Cách đo diện tích một khu vực trên mô hình

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Cách đo diện tích một khu vực trên mô hình trong Naviswork

+ B­ước 1: Trên thanh Ribbon/thẻ Review/nhấn mục Measure/nhấn chọn mục Area như hình dưới

Navis_33

+ Bước 2: Trên mô hình nhấn lần lượt các điểm đường bao ngoài của vùng muốn đo diện tích. Naviswork sẽ hiển thị kết quả đo ngay trên mô hình như hình dưới đây.

Navis_34

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.