Cách thêm các chú thích vào mô hình

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Cách thêm các chú thích vào mô hình trong Naviswork

+ Bước 1: Nhấn đúp vào Viewpoint trên cửa sổ Save Viewpoints để mở góc nhìn đã lưu

Navis_105

+ B­ước 2: Trên thanh Ribbon/thẻ Review/nhấn mục View Comments như phần 2 hình dưới đây

Navis_104

+ Bước 3: Trên hộp thoại Comments, nhấn chuột phải vào vùng trống và chọn Add Comments để thêm một tin nhắn mới

Navis_106

+ Bước 4: Trong cửa sổ hộp thoại Add Commnent hiện ra, nhập nội dung cho tin nhắn. Nhấn Ok để kết thúc.

Navis_107

Cuối cùng, Naviswork sẽ hiển thị tin nhắn trên cửa sổ Comments giúp cho việc trao đổi thông tin giữa các bên trên mô hình.

Navis_108

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.