Cách thêm các đoạn văn bản chú thích vào mô hình

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Cách thêm các đoạn văn bản chú thích vào mô hình trong Naviswork

+ B­ước 1: Trên thanh Ribbon/thẻ Viewpoint/nhấn mục Save Viewpoint

Navis_35

+ Bước 2: Trên thanh Ribbon/thẻ View/nhấn mục Window/nhấn chọn mục Saved Viewpoints như mục 2 hình dưới

Navis_36

+ Bước 3: Trên cửa sổ hộp thoại Saved Viewpoints sẽ lưu danh sách các góc nhìn. Nhấn chọn một góc nhìn đã lưu trên hộp thoại Saved Viewpoints

Navis_37

+ Bước 4: Trên thanh Ribbon/thẻ Review/nhấn chọn mục Text như mục 2 hình dưới

Navis_38

+ Bước 5: (Chú ý: với chức năng ghi chú văn bản cần ghi trực tiếp trên một Viewpoint nên cần nhấn chọn Viewpoint trên cửa sổ Saved Viewpoints để mở và thêm ghi chú)

Navis_39

+ Bước 6: Trên hộp thoại hiện ra Autodesk Navisworks Manage 2014, nhập đoạn ghi chú vào

Navis_40

+ B­ước 7: Sau khi nhập xong, Naviswork sẽ hiển thị đoạn ghi chú trực tiếp trên mô hình như hình dưới.

Navis_41

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.