Cách vẽ các đối tượng đánh dấu vị trí trên mô hình

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Cách vẽ các đối tượng đánh dấu vị trí trên mô hình trong Naviswork

+ Bước 1: Trên thanh Ribbon/thẻ Review/nhấn mục Draw/

Navis_42

+ Bước 2: Nhấn chọn một trong các mục sau:

– Đánh dấu vùng chọn với công cụ Cloud:  Navis_43: Nhấn chọn các điểm trực tiếp trên mô hình để tạo đánh dấu vòng chọn

Navis_78

+ Đánh dấu vùng chọn với công cụ Ellipse Navis_44: Nhấn chuột trái rồi kéo thả một vùng chữ nhật để tạo đánh dấu vùng chọn theo dạng hình Ellipse

Navis_79

Kết quả vùng chọn được đánh dấu với Ellipse

Navis_80

+ Đánh dấu vùng chọn với công cụ Freehand Navis_45: Nhấn và giữ chuột trái rồi giê chuột để tạo một vùng đánh dấu với công cụ Freehand như hình dưới

Navis_81

+ Đánh dấu vùng chọn với công cụ Line Navis_46: Nhấn chuột chọn hai điểm để vẽ một đoạn thẳng trực tiếp trên mô hình

Navis_82

+ Đánh dấu vùng chọn với công cụ Line String Navis_47: Nhấn chuột trái lần lượt các điểm từ đó vẽ các đoạn thẳng liên tiếp giúp đánh dấu vùng chọn

Navis_83

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.