Các phương pháp lấy dữ liệu về bề mặt và ảnh vào Autocad Civil 3D

Ngô Quốc Việt July 5, 2015 0

Một số bạn thắc mắc về cách lấy dữ liệu ảnh và bề mặt cao độ vào Autocad Civil 3D nên trong bài viết này xin tổng hợp lại nhưng phương pháp chính như sau:

+ Về cách lấy dữ liệu từ Google Earth, chỉ áp dụng cho Civil 3D phiên bản 2012. Các phiên bản sau từ 2013 đã bỏ chức năng này.

Cách lấy dữ liệu làm theo các bước sau:

Để Import bề mặt từ Google Earth, bạn mở Civil 3D và vào menu File>Import>Import Google Earth Surface… hoặc Import Google Earth Image and Surface… hoặc trên thanh Ribbon>thẻ Home>bảng Create Ground Data>Surfaces>Create from Google Earth.
Đồng thời, bạn cũng phải cài đặt phần mềm Google Earth và trước khi yêu cầu Civil 3D import bề mặt bạn cần mở trước vùng cần tạo bề mặt trên Google Earth

+ Ngoài cách import dữ liệu trực tiếp trên thì với các phiên bản Civil 3D 2013 trở về sau, có thể sử dụng phần mềm Infrawork để nhập dữ liệu bề mặt và ảnh rồi sau đó dùng chức năng xuất ra định dạng .IMX và nhập vào Civil 3D khi đó chúng ta sẽ có đủ dữ liệu cao độ bề mặt kèm theo ảnh nền.

Cách làm:

+ Với các phiên bản Infrawork 2014, các bạn tham khảo theo tài liệu hướng dẫn

+ Với các phiên bản Infraowork 2015, 2016 có thể sử dụng công cụ Model Builder để lấy dữ liệu bề mặt rất nhanh

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.