Thiết lập thông số ban đầu cho dự án

Ngô Quốc Việt July 6, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách sau

+ Cách 1: Vào menu Input>Project Options…

project_options1

+ Cách 2: Trên thanh Data Tree, nhấn đúp vào mục Project Options

project_options2

Bước 2: Hộp thoại Project Options

+ Thẻ General:

project_options3

+ Thẻ ID Labels: Thiết lập về tên cho các thành phần cuẩ hệ thống thoát nước

project_options4

+ Thẻ Element Prototypes: Các thiết lập mặc định cho các thành phần của hệ thống thoát nước

project_options5

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.