Nhập mô tả dự án

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Bước 1: Vào menu Input>Project Description

project_description1

Bước 2: Nhập mô tả cho dự án trong hộp thoại Project  Description. Nhấn Ok để kết thúc.

project_description2

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.