Các bài học chung cho các đối tượng

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

1. Cách xóa các thành phần của hệ thống thoát nước: 

Nhấn chọn đối tượng rồi nhấn chuột phải chọn Delete

network_element1

2. Cách chuyển đổi đối tượng:

Nhấn chọn đối tượng rồi nhấn chuột phải chọn Convert to > chọn đối tượng cần chuyển đổi thành

network_element2

3. Cách sửa các thuộc tính đối tượng:

Nhấn chọn đối tượng rồi nhấn chuột phải chọn Properties…

network_element3

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.