Thêm lưu vực (Subbasin)

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây

+ Cách 1: Vào menu Input>Subbasins…

Subbasin1

+ Cách 2: Trên thanh công cụ nhấn chọn biểu tượng như hình dưới để thêm lưu vực

Subbasin2

Bước 2: Trên thẻ Plan View, nhấn chọn các điểm để vạch lưu vực. Nhấn Enter để phần mềm khép kín lưu vực vào điểm vạch ban đầu.

Subbasin3

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.