Thêm các biểu đồ nước thải

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Cách thêm các biểu đồ nước thải trong Storm and Sanitary Analysis

Bước 1:

+ Cách 1: Vào menu Input>Sanitary Time Patterns…

bieudonuocthai1

+ Cách 2: Nhấn trực tiếp biểu tượng Sanitary Time Patterns trên thanh công cụ Plan View

bieudonuocthai2

Bước 2:

Trên hộp thoại Sanitary Time Patterns, thực hiện theo các bước 1,2,3 để tạo mới biểu đồ nước thải

1. Nhấn mục Add để tạo mới biểu đồ nước thải

2. Nhập thông tin ban đầu cho biểu đồ nước thải: ID: tên, Description: mô tả, type (kiểu theo giờ: HOURLY hay theo ngày: DAILY, theo tuần:WEEKEND, theo tháng: MONTHLY)

3. Nhập số liệu cho biểu đồ nước thải

bieudonuoctha32

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.