Định nghĩa và thêm các đường thủy triều

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Cách thêm các đường thủy triều trong Storm and Sanitary Analaysis

Bước 1:

+ Cách 1: Vào menu Input>Outfall Tidal Curves…

duongthuytrieu1

+ Cách 2: Nhấn trực tiếp vào biểu tượng mục Outfall Tidal Curves trên thanh công cụ Plan View

duongthuytrieu2

Bước 2:

Trên hộp thoại Outfall Tidal Curves, nhập thông số cho đường cong thủy triều trong mục 2, 3 trong đó:

+ Mục 2: Nhập tên cũng như mô tả cho đường cong thủy triều

+ Mục 3: Nhập giờ và chiều cao mực nước dâng thủy triều tương ứng

duongthuytrieu3

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.