Thêm đường ống liên kết

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây

+ Cách 1: Vào menu Input>Conveyance Links…

conveyance_link1

+ Cách 2: Nhấn biểu tượng Conveyance Links trên thanh công cụ như hình dưới

conveyance_link2

Bước 2: Chọn nút thứ nhất và nút thứ hai. Đường ống sẽ được nối từ nút 1 đến nút 2:

Chú ý: Nút ở đây có thể là một trong các loại sau:

+ Junction: Hố ga

+ Outfall: Cửa xả

+ Storage Node: Điểm tích nước

+ Inlet: Ga thu

+ Flow Diversion:

Hình dưới minh họa đường ống được nối từ hố ga 1 đến hố ga 2

conveyance_link3

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.