Sửa thuộc tính đường ống liên kết

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Bước 1: Có hai phương pháp mở hộp thoại Conveyance Links

Phương pháp 1: Nhấn chọn đường ống cần sửa rồi nhấn chuột phải chọn Properties…

conveyance_link5

Phương pháp 2: Nhấn chọn đường ống cần sửa thuộc tính. Trên thanh Data Tree, nhấn đúp vào biểu tượng như hình dưới

conveyance_link6

Bước 2: Trên hộp thoại Conveyance Links, sửa các thuộc tính của đường ống liên kết

conveyance_link4

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.