Thay đổi các hố ga cho đường ống kết nối

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Để thay đổi các node mà đường ống gắn vào, có hai phương pháp sau:

Phương pháp 1:

Bước 1: Mở hộp thoại Conveyance Links (Xem lại bài trước)

Bước 2: Trên hộp thoại Conveyance Links > mục Connectivity, chọn nút mà đường ống gắn vào với

+ From: Nút đường ống bắt đầu gắn vào

+ To: Nút thứ hai khi đường ống gắn vào

Hoặc nhấn Swap để đảo chiều (Nút ở mục To chuyển thành nút ở mục From và  ngược lại)

conveyance_link7

Phương pháp 2:

Bước 1: Nhấn chọn đường ống cần sửa rồi nhấn chuột phải chọn Connect From/To

conveyance_link8

Bước 2: Hộp thoại Connect From/To hiển thị hướng dẫn cách thực hiện. Nhấn vào tick chọn Show this help tip each time để hủy không hiển thị hướng dẫn.

conveyance_link9

Tiếp theo, nhấn chọn Nút ở thượng lưu mà đường ống gắn vào rồi chọn nút còn lại để kết thúc.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.