Thiết lập tùy chọn phân tích hoạt động mạng lưới thoát nước

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Để tiến hành phân tích hoạt động mạng lưới thoát nước cần tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Thiết lập các tùy chọn cho phân tích hoạt động mạng lưới

+ Vào menu Analysis>Analysis Options

thietlapphantich1

Hoặc nhấn trực tiếp biểu tượng mục Analysis Options trên thanh công cụ Plan View

thietlapphantich2

Bước 2: Tiếp theo, thiết lập các tùy chọn cho phân tích hoạt động:

thietlapphantich3

thietlapphantich4

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.