Phân tích hoạt động mạng lưới thoát nước

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Để tiến hành phân tích hoạt động mạng lưới thoát nước sau khi đã thiết lập các tùy chọn, cần tiến hành theo các bước sau:

Bước 1:

+ Cách 1: Vào menu Analysis>Perform Analysis

phantichhoatdong1

+ Cách 2: Nhấn trực tiếp biểu tượng trên thanh công cụ

phantichhoatdong2

Bước 2: Storm and Sanitary Analysis sẽ tiến hành phân tích hoạt động mạng lưới thoát nước

phantichhoatdong3

Và báo kết quả phân tích thành công:

phantichhoatdong4

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.