Bài 1A: Vẽ đường Feature line

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

Bước 1: Để vẽ đường Feature Line cần lần lượt làm theo các bước sau:
+ Cách 1: Vào menu Grading>Draw Feature Line

feature_line2
+ Cách 2: Gõ lệnh DrawFeatureLine trên thanh Command Line
Bước 2: Hộp thoại Create Feature Lines
feature_line2 (1)

Bước 3: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhập các thông tin để vẽ đường Feature Lines
Nhập điểm đầu tiên
Specify start point:
Nhập cao độ cho điểm đầu tiên
Specify elevation <0.00>
Nhập điểm tiếp theo hoặc gõ A(chọn Arc) để vẽ đường cong
Specify the next point or [Arc]:
Nhập độ dốc hoặc [Độ dốc theo %/cao độ/chênh cao/chuyển tiếp]
Specify grade or [Slope/Elevation/Difference/Transition] <0.00>:
Nhập điểm tiếp theo
Specify the next point or [Arc/Length/Undo]:

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.