Bài 1C: Tạo đường Feature line từ tuyến đường

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

Bước 1:
+ Cách 1: Vào menu Grading>Create Feature Lines from Alignment

feature_line4

+ Cách 2: Gõ lệnh CreateFeatureLineFromAlign trên thanh Command Line

Bước 2: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhập tuyến đường bằng cách chọn trực tiếp trên bản vẽ hoặc nhấn Enter để chọn từ danh sách:

Select an alignment <or press enter key to select from list>:

Trường hợp nhấn Enter.
feature_line5

Bước 3: Hộp thoại Create Feature Line from Alignment

feature_line6

feature_line7

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.